ÜDVÖZÖLJÜK A
TISZATÁJ KÖZALAPÍTVÁNY
HONLAPJÁN!

Tevékenységeink

Rólunk

A Tiszatáj Közalapítvány bemutatása

A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítványt 1995-ben alapította a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (a BirdLife International magyarországi partnerszervezete), valamint Tiszadob Nagyközség Önkormányzata.

A Közalapítvány alapító okiratban lefektetett célja:

A Közalapítvány létrejöttének célja "a Tisza-völgy és tájtörténetileg hozzákapcsolódó területek, valamint az Északi-középhegység térségének természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása."

Tevékenységek

1.        Természetvédelmi kezelés

A Közalapítvány vizes élőhelyek, alföldi és hegyvidéki gyepek, erdők, szántók természetvédelmi kezelését végzi. Ezek nagyobb része a tulajdona, kisebb része bérleménye.  Területeinek egy részét más, tájgazdálkodást végző természetvédelmi szervezet, helyi gazdálkodó számára kezelésbe adta. Fő tájmegőrző tevékenysége az alföldi gyepterületek, különösen az ártéri gyepek kezelése a Pannon biogeográfiai régióban jellemző őshonos állatfajok legeltetésével és a vizes élőhelyek, kaszálók kezelése révén.

2.        Agrár-környezetgazdálkodási mintagazdaság

A Közalapítvány saját kezelésében lévő területek esetében a célunk olyan „agrár-környezetgazdálkodási mintagazdasági” tevékenység folytatása, amely során egyrészről kikísérletezzük a természeti értékek megóvását leginkább szolgáló módszereket, és ezeket politikai és szakmai döntéshozók, pl. az agrár-környezetgazdálkodási programok kidolgozói számára hozzáférhetővé tesszük, másrészről ezen eljárásokat bemutatjuk a tájfenntartó gazdálkodás iránt érdeklődőknek.

3.        Ökoturizmus, látogatóközpont

A közalapítvány a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet szívében, a mintagazdaság részeként egy látogató központot, és egy tanösvényt működtet. A tájmegőrző tevékenység eredményeként kialakult magas biodiverzitás és az őshonos állatfajok jelenléte lehetőséget biztosít a természeti értékek és a természetbarát gazdálkodási módok turisztikai bemutatására. A látogatók zöme a tanuló ifjúságból, kikapcsolódni vágyó családokból - ahol gyakran 3 generáció jön együtt- és a tájgazdálkodás iránt érdeklődő gazdákból áll. A látogatók éves száma meghaladja az ezer főt.

4.         Térségi együttműködések

A közalapítvány tagja annak az országos hálózatnak, amelyet 5 hasonló profilú közalapítvány hozott létre 2011. évben. A hálózat tagjainak területei lefedik Magyarország fő természetes élőhelytípusainak mindegyikét/legtöbbjét. Az együttműködés révén összegyűlt szakmai tudás megosztásával hasonló szervezetek gazdálkodási és természetvédelmi munkáját segítjük Magyarországon és annak határain túl is.

ATiszatáj Közalapítvány fennállása óta szorosan együttműködik a térség önkormányzataival, önkormányzati társulásaival, LEADER egyesületeivel, gazdaszervezeteivel, vállalkozóival. Az együttműködés elméleti és gyakorlati természetvédelmi és mezőgazdasági témákra terjed ki.

Közalapítványunk részt vett a Tiszatér és a Dél-borsodi kistérségek térségfejlesztési koncepcióinak a kidolgozásában, azokban a mezőgazdasággal összhangban álló tájgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem szempontrendszerének érvényesítésében. Az ezen társulásokhoz kötődő Dél-borsodi Leader Egyesület, és a Tiszatér Leader Egyesület tagjaként is tartja a kapcsolatot a helyi lakossággal, vállalkozókkal, önkormányzatokkal.

A térség lakói számára tematikus, illetve nyílt napokat, konferenciákat szervezünk.

A képviselőnkön keresztül részt veszünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkájában. Itt főleg a természetvédelem és a tájgazdálkodás témakörében végzünk tanácsadási tevékenységet, és képviselőnk részt vesz a gyepgazdálkodási munkacsoport munkájában.

A természet ihlette művészet keretében fotó, festmény és népművészeti kiállításokat rendezünk a működési terület önkormányzatainál.

5.         Természetvédelmi oktatás

Az óvodáktól a felsőoktatásig fogadunk csoportokat a korosztályuknak megfelelő, de a természetvédelemre, tájgazdálkodásra alapozott programokkal.

Több felsőoktatási intézménnyel is kapcsolatban állunk, illetve a Debreceni Egyetem kihelyezett tanszéke a közalapítvány, amely révén terepi gyakorlatok, szakdolgozatírás és tudományos kutatás céljából is érkeznek hozzánk egyetemi hallgatók.

2007 óta minden évben megrendezzük a "Tavaszlesen" című többfordulós környezet- és hagyományos gazdálkodás ismereti vetélkedősorozatunkat felső tagozatos diákok számára.

A Közalapítvány szakmailag és anyagilag szintén támogatja a mára nemzetközivé terebélyesedett Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, amely már több mint 40 éve kerül megrendezésre több száz résztvevővel.

Programjaink

Közalapítványunk közösségi programok szervezésével is igyekszik megismertetni a Látogatóközpontot és a szervezet tevékenységeit a nagyközönséggel.

1.         Szakmai Konferenciák

A látogató központunkban, vagy a Tiszadobi Andrássy Kastélyban évente megrendezünk egy konferenciát, amely a természetvédelem és a tájgazdálkodás egy-egy aktuális témakörét járja körül neves szakmai előadók bevonásával. A meghívottak civil és hivatásos természet- és környezetvédők, gazdálkodók, önkormányzatok, helyi politikusok és lakosok.

2.         Tematikus nap

Évente rendezünk egy-egy tematikus napot is, amelyen egy-egy állatcsoport jelentőségére, védelmére hívjuk fel a figyelmet. Ilyenek voltak például a denevérek, a fecskék, a kétéltűek, illetve 2022-ben a gyurgyalagok. Az utóbbi esetben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának tagjaival közös akcióban a közalapítvány tulajdonában lévő homokbányában helyrehoztuk a költőüregeknek helyt adó homokfalat.

 3.        Tavaszi Nagytakarítás és Családi Nap

A Föld napja tiszteletére, valamint a népi hagyományok felelevenítéseként minden évben a Föld Napjához kötődően rendezzük meg, amelyre szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen részt vennének egy kis közösségi munkában, a Látogatóközpontnak és környezetének a kicsinosításában, vagy akár csak szeretnének megismerkedni a hellyel és eltölteni egy kellemes napot kint a szabadban.

4.        Szamárháti Pásztorételfőző Viadal

2013 óta rendezzük meg a Látogatóközpontban, amelynek célja az alföldi pusztákhoz kötődő pásztorhagyományok ápolása, ehhez kapcsolódóan főzőverseny keretében a már-már feledésbe merült tradicionális pásztorétkek felelevenítése, megismertetése és továbbadása az újabb generációk számára.

Támogassa Ön is munkánkat
Adója 1%-ával
Egyedi mértékű
pénzbeni juttatással
Kézműves,
hagyományőrző
termék vásárlásával