Our Activities

Publications

Molnár Zsolt-Csízi István (2015): Természetkímélő gazdálkodás szikeseken

Szerző: Molnár Zsolt és Csízi István
Lektorálta és szerkesztette: Haraszthy László
Nyelvileg lektorálta: Dr. Hadarics Tibor
Kiadó: Magyarországi Természetvédelmi Közalapítvány Hálózat és az MTA ÖK-ÖBI
Tördelés és nyomdai előkészítés: Rozs András
Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Nyomdaipari Kft.
A/4 méretű, puhafedeles, tűzött
92 oldal

Ára: 1000 Ft

ISBN: 978 615 80093 1 7

Support Us
By 1% of your
income tax
By individual amount
of financial donation
by purchasing traditional
handmade products