Our Activities

Publications

Danis György (2005): A Borsodi-mezőség - Egy táj története a régi helynevek tükrében

Szerző: Danis György
Lektorálta: Dr. Molnár Géza
A szöveget gondozta: Tréfás Krisztina
Felelős kiadó: Tiszatáj Közalapítvány
Nyomdai előkészítés: AlbiPrint Bt.
Nyomdai munkák: Ella 36 Kft.
8,5 B/5 ív terjedelem, puhafedeles
készült 800 példányban
136 oldal

Ára: 1200 Ft

ISBN: 963 218 162 X

Support Us
By 1% of your
income tax
By individual amount
of financial donation
by purchasing traditional
handmade products