Üdvözöljük a Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány honlapján!

Hírek

Felavattuk a Pásztorszobrot a Látogatóközpontban

Pasztorszobor_avatasa1

A Szamárháti Látogatóközpontban 2018. január 19-én ünnepélyes keretek között avattuk fel a Kovács Béla vezette Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület faműves csoportjának tagjai - köztük Matíz János és alkotótársai mint "a Szabolcsi Fafaragók" - keze munkáját dicsérő szobrot, amellyel a környező vidék arculatát egykor oly meghatározó állattartás hagyományai, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó pásztorkodás, pásztorkultúra és a pásztordinasztiák generációról generációra átadott ősi tudása előtt kívánunk tisztelegni.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az eseményt a Hortobágy Örökös Pásztora címet viselő Kordás János és Németi János is megtisztelte jelenlétével, akik Dr. Legány András, a Tiszatáj Közalapítvány kuratóriuma elnökének köszöntőbeszédét követően a szobor felavatásában személyesen is részt vettek. A Tiszalökről érkezett Fekete Miklós művésztanár úr élőben felcsendülő tárogatómuzsikája hangulatában is megidézte a letűnt korok magyar pásztorkultúrájának ősi erejét.

Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára tiszteletét fejezte ki azok iránt, akik még a jelen korban is vállalják, hogy hivatásukként űzik és viszik tovább a pásztormesterséget, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a pásztorok világáról, a pásztorkodásról ma még nem beszélhetünk csupán múlt időben, hanem képesek leszünk megőrizni és továbbadni a jövő kor számára a pásztoremberek tapasztalati tudását.

A szoboravatást követően Kecső Imre, Kesznyéten polgármestere, Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere, Bodnár Mihály, a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) szakértője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Sz.-Sz.-B. megyei Állattenyésztési és Beszállítóipari Osztály vezetője, a Tiszatáj Közalapítvány titkára, Kékesi Márton, a KPE munkatársa, a Zöldáramlat Alapítvány szakértője, Csorba György, a KPE B.-A.-Z. megyei elnöke, a NAK etikai bizottságának tagja, Dr. Turi-Kovács Béla, a KPE országos elnöke, az Országgyűlés korelnöke és Dr. Nagy István, az FM parlamenti államtitkára előadásai keretében az agrárium és a magyar vidék környezeti és társadalmi helyzetéről kaphattak képet a meghívottak a Látogatóközpont konferenciatermében.

A Tiszatáj Közalapítvány törekvései között szerepel a magyar hagyományos gazdálkodási formák megőrzése és megismertetése, valamint azoknak a gyakorlatban történő alkalmazása is a kezelésében lévő területek művelése során, hiszen éppen ezekkel a kevésbé "iparosított" gazdálkodási módokkal érhetjük el leginkább azt, hogy a mezőgazdálkodás és a tájhasználat - a termelésen kívül - a fenntarthatóság szempontjából elengedhetetlenül fontos természeti és társadalmi funkcióit is betölthesse. Ennek szellemében alakítottunk ki itt, a Tisza egykori árterén magas genetikai értékű, őshonos állatfajtákból állományt, alapoztuk a gazdálkodásunkat legeltetéses állattartásra, gyephasznosításra, gyepterületek kezelésére. Magyar szürke marháink és házi bivalyaink gondozását és legeltetését élő munkaerővel végezzük, ezáltal egyrészt munkalehetőséget biztosítunk a helyi lakosok számára, másrészt lehetőséget teremtünk a pásztorok tudásának fennmaradásához, továbbadásához. A legelő állomány jelenléte karbantartja az ősi legelőket, segít fenntartani azok értékes természeti állapotát, fajösszetételét. A ritka növényfajokat rejtő ártéri jellegű rétek rendszeres és a természeti szempontokat figyelembe vevő kaszálásával, valamint a betelepülő tájidegen fajok visszaszorításával a mezőgazdálkodási tevékenységünk szintén hozzájárul a vidék természeti értékeinek megőrzéséhez.

A Látogatóközpontban felállított pásztorszobrunk tehát nem csupán egy míves szobor, sokkal inkább egy jelkép. Jelképe annak, hogy rendkívüli értéket képvisel a pásztorkultúra, a pásztorok évszázadokon keresztül felhalmozott tapasztalati tudása, a régi idők emberének a természeti környezethez, a tájhoz való példaértékű, fenntartható viszonya, amely értéket fontos, hogy a jelen társadalma is megismerjen, a gyakorlatban alkalmazva élőben is megőrizzen és továbbadja a következő generációknak.

Küldetésünknek érezzük a térségünkben élő pásztornemzedékek felkutatását, céljaink között szerepel, hogy összegyűjtsük a Dél-Borsodban és a Taktaközben valaha pásztorként szolgáló emberek neveit, melyeket egy emléktáblán a Pásztorszoborra is kihelyeznénk. Ezért továbbra is várjuk azon személyek jelentkezését, akik rendelkeznek olyan pásztorkodó őssel, ismerőssel, akinek szívesen állítanának emléket ebben a formában. A Közalapítvány elérhetőségein (Tiszatáj Közalapítvány, 4450 Tiszalök, Rákóczi út 14. szám, e-mail: posta@tiszatajkozalapitvany.hu, telefon: 30/3247797) lehet jelentkezni az alábbi adatok megadásával:
-A pásztor neve
-Születési helye, ideje
-Hol és mikor szolgált pásztorként?
-Elérhetőség (azé, aki ajánlja, vagy a pásztoré, ha személyesen jelentkezett)


Pasztorszobor_avatasa
A szoboravatót Hortobágy Örökös Pásztorai is megtisztelték jelenlétükkel
2018.01.31

Pásztorokra emlékezünk - Szamárháti Látogatóközpont, 2018. január 19.

Régi idők pásztorai

Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén korábban nagy területen folyt a legeltető állattartás. Egyes megemlékezők a megye éléskamrájaként emlegetik a területet. Nem véletlen, hogy még a jelen korban is országos híre van az Ónodi Vásárnak, amelyben azonban egyre kevesebb a lábas jószág, bár a pásztorok számára fontos portékákat még mindig számos árus kínálja, hiszen a mai napig sok állattartó keresi fel a vásárt.

A többi településen a vásárokra kerülő állatállomány csökkenése - ami a vásárok megszűnéséhez vezetett -, az 1950-es évek erőltetett gazdasági-társadalmi változásainak idején kezdődött. Ekkor már működtek az állami gazdaságok, és megindult a TSZ-ek szervezése. A korábban nagy szakmai szabadságot élvező, és tekintéllyel rendelkező pásztorok alkalmazottakká váltak a szocialista mezőgazdasági nagyüzemekben, a helyi közösségekben betöltött szerepük, "a szavuk" súlya csökkent. A korábbi pásztorok nagy része ugyan folytatta a tevékenységét, de az utódaikat gyakran már azzal a tanáccsal látták el, hogy "menj el fiam a városba, ha már csak parancsvégrehajtó lehetsz, akkor legalább keress pénzt, legyen fürdőszobás, világos lakásod!" Ezzel megszakadt az utánpótlás, pásztordinasztiák szűntek meg.
Az utódaik közül azonban sokan a mai napig nagyon büszkék az őseikre, emlékezetükben él a dicsőnek tartott múlt.

A Tiszatáj Közalapítvány a környezet- és természet védelmén kívül igen fontosnak tartja a hagyományok őrzését is. Genetikai örökségünk megőrzése, illetve az általa kezelt területek természeti értékeinek megóvása céljából közel 500 magyar szürke szarvasmarhát, illetve házi bivalyt legeltetünk azokon. A jószágokat a régi hagyományoknak megfelelően pásztorokkal, pásztorkutyákkal tereltetjük, így próbálva megőrizni az ehhez kötődő hagyományokat, tudást.

Ennek szellemében a Hortobágyon, a Taktaközben, Dél-Borsodban valaha élt pásztorok, és a hozzájuk kötődő életmód és tudás emlékére készíttetünk egy fából faragott szobrot, amit a kesznyéteni látogatóközpontja mellett állítunk fel a Kisgazda Polgári Egyesülettel és a Zöld Áramlat Alapítvánnyal közösen 2018. január 19-én, 10 óra 30 perckor a Közalapítvány Kesznyéten-Szamárháton lévő látogatóközpontjánál.

Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik részt szeretnének venni ezen szobor avatásán! A jelentkezéseket a posta@tiszatajkozalapitvany.hu címen fogadjuk.

A későbbiekben tervezzük egy emléktábla elhelyezését is, amelyre a környéken pásztorként szolgáló emberek nevei kerülnének fel - aki szeretné erre ajánlani pásztorkodó ősét, ismerősét, az keresse a Közalapítványt az elérhetőségein (Tiszatáj Közalapítvány, 4450 Tiszalök, Rákóczi út 14. szám, posta@tiszatajkozalapitvany.hu), vagy munkatársnőnk telefonszámán (0630/324-7797) az alábbi adatok megadásával:

-A pásztor neve
-Születési helye, ideje
-Hol és mikor szolgált pásztorként?
-Elérhetőség (azé, aki ajánlja, vagy a pásztoré, ha személyesen jelentkezett)


Holt-Tiszában delelő marhák
Holt-Tiszában delelő marhák
2018.01.05

Zúzmarás héjakút mácsonyák

Békés, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket, valamint Élményekben, Sikerekben és a Természet Csodáinak Megélésében Gazdag Örömteli Új Esztendőt kívánunk!

2017.12.18

A szamárháti döntővel lezárult az idei "Tavaszlesen" vetélkedősorozatunk

Tokaji_Vizililiomok

2017. június 2-án rendeztük meg a "Tavaszlesen 2017" környezetismereti vetélkedősorozat Döntőjét. A megmérettetésen 14 település legjobb csapatai mérhették össze tudásukat a természetismeret és a Tisza menti térséghez kapcsolódó gazdálkodási hagyományok témaköreiben. A feladatsor nem volt könnyű, de a csapatoknak nagyon is érdemes volt alaposan felkészülni a megadott témákból, hiszen a Döntőn legeredményesebben szereplő nyolc csapat egy nyári természetbúvár táborban vehet részt térítésmentesen. A gyakran szemfülességet is kívánó feladatsort hangfelismerő játék, terepi növényismeret és a már hagyományossá vált népdaléneklés is színesítette.

A felszabadult, vidám hangulatot teremtő játékvezetést idén is Dr. Legány Andrásnak - azaz Bandi bácsinak - köszönhetjük, a népdalgyűjtés értékelésében pedig ismételten Vértes Imréné Piroska néni nyújtott pótolhatatlan segítséget.

A Tavaszlesen-vándorserleget idei évben a Braun Dorina és Porubszki Zsuzsanna alkotta Tokaji Vízililiomok csapat nyerte el iskolájuk, a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Álalános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola számára.
A táborba be nem jutott döntős csapatoknak a két fordulón keresztüli kitartó munkáját is értékes könyvekkel, kiadványokkal díjaztuk. Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Az eredmények és a táborral kapcsolatos tudnivalók letölthetők a Tavaszlesen oldaláról, a megmérettetésen készült fotók pedig ezen a linken.

2017.06.12

Közös összefogás a gyurgyalagokért

Kozosen_a_gyurgyalagokert

Május elején kollégánk, Lenner Ádám a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Arnót határában egy nem túl jó állapotban lévő gyurgyalagtelepre lett figyelmes. A terület látképét összevetve a Google 2012-es felvételével is látszik, hogy az élőhely pusztul, a leszakadások következtében kialakult rézsűt a növényzet (füvek, bokrok) hamar birtokba veszi, így folyamatosan zsugorodik a gyurgyalagok számára alkalmas fészkelőhely.
Az élőhely védelmének felkarolása érdekében kollégánk felvette a kapcsolatot Arnót polgármesterével, dr. Üveges István úrral, aki szerencsére teljes mértékben nyitottnak és együttműködőnek bizonyult a fokozottan védett madárfaj szóban forgó fészkelőhelyének megóvása ügyében.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival történő kapcsolatfelvételt követően kiderült, természetesen ők is tudnak a fészkelő párokról, és készségesen működnek közre ősz elején az élőhely rehabilitációjában.
Fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakóközösség is ismerje és büszke lehessen a környezetében fellelhető természeti értékre, ezért június 7-én Adorján Eszter és kollégánk környezeti nevelést tartott Arnót általános iskolásai számára. Öröm volt látni a gyerekek lankadatlan érdeklődését, akik a bő egy órás foglalkozáson megismerhették és megcsodálhatták e színpompás madárfajunkat.
A közeljövőben az óvodások lehetnek majd részesei a lakóhelyük gyurgyalagjait bemutató programnak.

A történet remek példa arra, hogy igenis sok embernek fontosak a természeti értékek, és készek tenni is megóvásuk érdekében.
Szeretnénk külön köszönetünket kifejezni dr. Üveges István úrnak, Arnót polgármesterének, aki a kezdeményezést felkarolva a következőeket mondta: "Mától nem nőhet fel úgy arnóti gyermek, hogy ne tudjon a gyurgyalagokról".
Kívánhatunk ennél többet? :)

További fotók...
2017.06.07

"Tavaszlesen" hírek

Tavaszlesen_hirek

Elkészültünk a "Tavaszlesen 2017" környezetismereti vetélkedősorozat első fordulójának a kiértékelésével, melyben 34 csapat küldte be a megoldásait a térség 14 településének iskoláiból. A maximálisan megszerezhető pontszám 549 volt.
A következő állomás a Döntő lesz, melyet 2017.06.02-án rendezünk meg a Szamárháti Látogatóközpontban.

A Döntőbe minden iskola legjobb csapata, továbbá az abszolút rangsor szerinti legeredményesebb csapatok kapnak meghívást. A továbbjutott csapatokról tájékoztatást küldtünk postán az iskoláknak. Az eredmények és a Döntővel kapcsolatos további tudnivalók megtalálhatók a Tavaszlesen oldalán...

Eredményes felkészülést kívánunk a Döntőre!

2017.05.16

Rotyogtak a pásztorételek

Keszul_a_pasztoretel

Vidám hangulatban telt az V. Szamárháti Pásztorételfőző Viadal 2017. április 29-én, mely rendezvény a Tisza mente pusztáihoz kötődő pásztorhagyományok ápolását, és ehhez kapcsolódóan a tradicionális pásztorételek készítésének felelevenítését és továbbadását tűzte ki célul.
A benevezett húsz csapat közül több olyan is volt, amely már nem első alkalommal csillogtatta meg főzőtudományát a Viadalon.

A szakmai zsűri kiemelte, hogy évről évre nehezebb dolga van, hiszen az elmúlt évek során érezhetően nagyon megemelkedett a versenybe benevezett ételköltemények színvonala, igazából már csak apróságokba tudnak belekötni. Így igen nehéz kiválasztani, hogy melyik csapatok nyerjék el a díjakat. A zsűri a csapatok értékelése során nem is fukarkodott a dicsérő szavakkal, ezért reméljük, a résztvevők az elkövetkezendő években is örömmel neveznek majd be a megmérettetésre.

Idén az első helyezettnek járó fődíjat, a szürke marha választott bikaborjút a tiszavasvári Fele-Más csapat (Kovács Béla és Vámos Nóra) nyerte el egy fenségesen finom, igazi pásztorétekkel, az öreg gombótával. A második helyet a Bocira hajtók csapat (Korcsmáros Enikő és Korcsmáros Zsoltné) szerezte meg, akik egy igazán ízletes juhtúrós sztrapacskát készítettek marhapörkölttel. A harmadik helyezést megosztva a tiszalöki Tiszavirág Hagyományőrző Egyesület (Bán Sándor és Balogh Tibor) birkapörköltjének, valamint a szintén tiszalöki Marha Jók csapat (Cserés Csaba és Cserés Sándor) túrós csuszás marhapaprikásának ítélte oda a zsűri.

Az elkészült finomabbnál finomabb fogások kóstolgatása mellett a rendezvényre ellátogatók megismerkedhettek a Közalapítvány gazdaságában tartott őshonos háziállatfajtákkal, lovaskocsikázás keretében bepillantás nyerhettek a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet természeti értékeibe is, megcsodálhatták Vámos Nóra és Trencsényi Tibor fazekas, Kovács Béla teknővájó-fafaragó és Bodnár Dániel szarufaragó mesterek munkáit, valamint íjászkodásban is kipróbálhatták magukat.

Ezúton is köszönjük a Görömbölyi Borbarát Hagyományőrző Egyesületnek, a LAC-HÚS Kft.-nek, Sipos Lászlónak, a Szabadtűzi Lovagrendnek és az egri Zoltán Pincének, hogy felajánlásaikkal, közreműködésükkel tovább emelték az esemény színvonalát.

Fotók a rendezvényről...
2017.05.02

Kihelyezett oktatáson vehettek részt a Debreceni Egyetem hallgatói

DE-MEK_kihelyezett_ora

Április 25-én valós környezetben nyerhetett szakmai betekintést a marhatartás rejtelmeibe a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar Állattenyésztési Tanszék hallgatóinak egy csoportja. Az előadás és a teleplátogatás során összehasonlíthatták az amerikai és a hazai extenzív marhatartás (szürke marha vs. fekete angusz) közötti különbségeket, illetve gyakorlati ismeretekkel bővült tudásuk a borjúnevelés, a marhaterelés, legeltetés és tartás témaköreiben.
Örömmel látjuk a jövőben is az új hallgatókat, illetve a szakdolgozni vágyókat!

2017.04.26

Óvodások jártak nálunk

ovisok_jartak_nalunk

Április 24-én és 25-én Tiszalök óvodásai látogattak el hozzánk az erdei óvoda programjuk keretében, melyet a Polgárok Tiszalökért Egyesület együttműködésével valósítottak meg. Az egész hetes szabadban töltött foglalkozáscsomag kesznyéteni állomásán a házi állatokkal, azon belül pedig az őshonos fajtákkal ismerkedhettek meg a kicsik. A témára ráhangoló, állathang-felismerős játékot követően körbevezettük őket a tanyán, ahol meséltünk nekik a látogatóközpontunkban tartott magyar fajtákról, melyeket közelről is megcsodálhattak, nagy lelkesedéssel etetgették meg a kecskéket és mangalicákat, sőt, a kecskegidákat és Félixet, a magyar szürke kisbocinkat meg is simogathatták.
A séta után egy kis színezős feladat következett, majd szabadfoglalkozás keretében birtokba vették az udvart a gyerekek. A szaladgálást követően mindenkinek jólesett falatozni a kemencében frissen kisült kenyérlángosból. :)
További képek ide kattintva tekinthetők meg...

2017.04.25

Ezennel kihirdettetik a V. Szamárháti Pásztorételfőző Viadal!

Pasztoretelfozo2017

2017. április 29-én a Szamárháti Látogatóközpontunkban ismét felfortyannak a bográcsok és felelevenednek az alföldi pusztákhoz kötődő pásztorhagyományok!
Vajon melyik helyben készülő pásztorételt ítéli idén a zsűri a legfinomabbnak? Kíváncsian várjuk!

Mind a pásztorételfőző versenyen induló csapatok, mind az érdeklődő kóstolgatók, nézelődők részéről előzetes jelentkezés szükséges!

Részletek és jelentkezés...

2017.04.07

Tavaszi Nagytakarítás és Családi Nap a közelgő Föld napja tiszteletére a Szamárháti Látogatóközpontban

Tavaszi_nagytakaritas2017

2017. április 8-án ismét közös tavaszi környezetszépítgetésre, a szabadban töltött családias hangulatú egész napos rendezvényre invitálunk minden kedves érdeklődőt a kesznyéteni Szamárháti Látogatóközpontunkba a magyar néphagyományok felidézéseként, valamint a közelgő Föld napja tiszteletére.
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletek és jelentkezés...

2017.03.27

Hírek a tanyáról

felix_cumizik

Szépen cseperedik Félix, az anya nélkül maradt, cumin nevelt szürkemarha borjúnk, valamint a kora tavasszal született kiskecske-csapatunk.
A Szamárháti Látogatóközpontunkba kilátogatók meg is simogathatják őket, valamint 8:30 és 16:00 óra körül meg is nézhetik a kis falánkok cumiztatását. :)
A látogatási szándékot kérjük előzetesen jelezni szíveskedjenek elérhetőségeink valamelyikén.
A fehér bak gidát még nem sikerült elneveznünk, várjuk az ötleteket Facebook oldalunkon! :)

2017.03.25

Indul a "Tavaszlesen 2017" vetélkedő!

Indul_a_tavaszlesen2017

Idén immáron tizedik alkalommal startolt el a "Tavaszlesen" című többfordulós környezetismereti vetélkedősorozatunk, amelyet a tevékenységi területünkhöz kapcsolódó Tisza menti térség iskoláiban hirdetünk meg 5.-8. évfolyamos tanulók részére.
A vetélkedővel kapcsolatos tudnivalók, valamint az első fordulót jelentő feladatsor megtalálható a Tavaszlesen vetélkedő oldalán.

Beküldési határidő: 2017. április 24.

Izgalmas ismeretekben-gazdagodást kívánunk!

2017.03.23

"Vidéken élni jó!" - rajzpályázat!

rajzpalyazat_videken_elni_jo

Kedves Diákok! Tisztelt Pedagógusok! A Tiszatáj Közalapítvány rajzpályázatot hirdet négy korcsoportban (óvodások, általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói, középiskolások) „Vidéken élni jó!” témakörben.

Beküldési határidő: 2017. április 3.
Beküldési cím: 4450 Tiszalök, Rákóczi út 14.

További tudnivalók a plakáton!
Várjuk a rajzokat! :)

2017.03.22

Szamár érkezett a Szamárhátra!

szamar_erkezett_a_latogatokpba

Örömmel tudatjuk, hogy a hely nevéhez hűen immáron szamárral is találkozhatnak a Szamárháti Látogatóközpontunkba érkező érdeklődők! Sőt, a kezes, simogatható kedves jövevény valójában nem is teljesen egyedül érkezett, ugyanis vemhes. A kiscsacsi születése júniusban várható!

2017.03.05

Az 1956-os forradalom résztvevői is megosztották saját történeteiket az ünnepélyes megemlékezésen

56-os_unnepelyes_megemlekezes

2017. február 3-án egy emelkedett hangulatú rendezvényen vehettek részt az érdeklődők a Tiszatáj Közalapítvány látogatóközpontjában, az 56'os forradalom és szabadságharc emlékére.
A megemlékezésen köszöntőt mondott Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, történész előadásában méltatta az 56'os forradalmat és annak résztvevőit, akik közül négyen (Wittner Mária, Dr. Legány András a Kuratórium elnöke, Dr. Müller Alajos és Anisics Ernő) jelen voltak, és meséltek élményeikről.

Wittner Mária a Közalapítvány védnöke is. Ennek tiszteletére a jelenlévők egy, a védnök életútját bemutató tablót avattak, amely a látogatóközpont nagytermében került elhelyezésre.

Köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényt!
Az eseményen készült fotók megtekintése...

2017.02.06

Az 1956-os forradalomra emlékezünk

A Tiszatáj Közalapítvány környezet- és természetvédelmi célból jött létre, emellett azonban fontosnak tartja hazánk történelmi örökségének ápolását. A Közalapítvány elnökének és néhány segítőjének személyes kötődése is van a forradalomhoz.

Wittner Mária az ’56-os forradalom ikonikus alakja, a rendszerváltás óta élete egykori bajtársai segítéséről, emlékük ébren tartásáról és a forradalom eszméjének ápolásáról szól.
Dr. Legány András, a kuratórium elnöke 1956. október 23-án jelen volt a rádió ostrománál, ahol súlyos sebesülést szenvedett és így a forradalom további napjait már kórházban töltötte. A megtorlást úgy kerülhette el, hogy egyrészt amikor meglőtték, akkor még nem volt érvényben tűzparancs a karhatalom számára, és így ellene történő eljárás indítása beismerése lett volna a törvénytelen fegyverhasználatnak az államhatalom részéről. Másrészt pedig 3 barátja, diáktársa, köztük Dr. Müller Alajos kimenekítette a kórházból, még időben az előtt, hogy az ÁVH emberei elkezdték összeírni a sebesülteket.
Anisics Ernő szintén ott volt a rádiónál, majd a forradalom más helyszínein is. Mindössze néhány méterre volt Dr. Legány Andrástól, mikor az megsebesült. Évtizedek múlva találkoztak, és váltak újra harcostársakká, immár a Közalapítvány ügyeiért szálltak harcba.
A Közalapítvány évek óta megrendezi a „Tavaszlesen” természetvédelmi-, hagyományos gazdálkodási vetélkedőjét. A legjobb 10 csapat számára jutalomtáborozást szervez a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet szívében elhelyezkedő látogatóközpontjában. A változatos természetvédelmi, hagyományos gazdálkodási programok mellett az esti foglalkozások során nagy hangsúlyt fektet a magyarságtudat, a hazafiság erősítésére is. Ennek kapcsán hívta meg a 2011. évi táborba előadónak Wittner Máriát, hogy a forradalomról beszélve erősítse a táborozók kötődését nemzetünkhöz.
Örömmel találkozott egykori harcostársával, és lelkesedéssel töltötte el a tudat, hogy a forradalom után a pedagógus pályától egy ideig eltiltott Dr. Legány András megtalálta azt a területet, a természetvédelmet, a környezeti nevelést, ahol maradandót alkotott. Az elmúlt évtizedek során a hazai környezeti nevelés egyik megalapozójaként fiatalok százait tanította a természet ismeretére, szeretetére, tiszteletére. Megismerve a Tiszatáj Közalapítvány céljait, eddig elért eredményeit, úgy döntött, hogy segíteni kívánja annak munkáját. Ezen szándékának ismeretében a kuratórium felkérte védnökének, amit ő el is fogadott.

2017. február 3-án védnöki munkája elismeréseként Wittner Mária életútját bemutató tablót (posztert) helyezünk el a látogatóközpont nagytermében.
Az 1956-os forradalomra emlékezve levetítésre kerül a BBC HISTORY „A magyar október” című összeállítása, ezt követően a jelenlévő ’56-os forradalmárok tartanak előadást, majd beszélgetnek a jelenlévőkkel.
A rendezvényen részt vesz és köszöntőt mond Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, és Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, történész, aki előadást tart a forradalomról.

A rendezvény ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges a terem korlátozott befogadóképessége miatt.

Jelentkezni a posta@tiszatajkozalapitvany.hu e-mail címen lehetséges 2017.02.01. 16:00 óráig. Amennyiben a jelentkezők száma eléri a 60 főt, a regisztrációt lezárjuk.

Helyszín: Szamárháti Látogatóközpont nagyterme, 3579 Kesznyéten, külterület /térkép/
Időpont: 2017.02.03., péntek, 16:00 óra

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

2017.01.26

Gépeinkkel segítettük járhatóvá tenni a hófödte utcákat Kesznyétenben

hókotrás Kesznyétenben

2017. január 13-14-én a nagy havazáskor a Közalapítvány munkaerőt és gépeit bocsátotta kérés nélkül, bérmentve Kesznyéten lakosai segítségére a hóeltolásban. A munka oroszlán részét a település traktora végezte, viszont 10 órán át a Közalapítvány gépei is serénykedtek a következő utak tisztításába: Táncsics, Újtelep, Kossuth, Rákóczi, Dózsa György, Szabadság, Móricz Zsigmond, Béke tér.
Fontos számunkra a közösség segítése, munkatársaink is javarészt kesznyéteniek.

2017.01.16
téli táj


Békés, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket,
valamint Élményekben, Sikerekben
és a Természet Csodáinak Megélésében Gazdag Új Esztendőt kívánunk honlapunk látogatóinak!


2016.12.22.

A Debreceni Egyetem Zöld Börzéjén jártunk

Zöld börze képei

A DEHÖK Hallgatói Környezetvédelmi Bizottság november 16-i Zöld Börzéjén Közalapítványunk is részt vett mint meghívott bemutatkozó szervezet. Az immár hatodik alkalommal megrendezett debreceni Börze célja, hogy az arra ellátogató fiatalok személyesen is találkozhassanak olyan szervezetekkel és emberekkel, akik a környezet- és természetvédelem terén tevékenykednek, bepillanthassanak munkájukba és további hasznos információkhoz juthassanak a témában.

Munkatársaink a Közalapítvány tevékenységeinek ismertetését faragott marhatülök-bemutatóval, a hagyományos ősi állattartáshoz kapcsolódó egyéb tárgyakkal, valamint játékos feladatokkal színesítve tették kézzelfoghatóbbá. Meséltek továbbá az érdeklődőknek a Kesznyéten külterületén található Szamárháti Látogatóközpontról, a Közalapítvány kezelésében lévő természeti értékekben gazdag területekről, a szervezetünk kínálta népszerű rendezvényekről és programlehetőségekről, valamint a főiskolai, egyetemi hallgatók számára nyújtott gyakorlatszerzési lehetőségről.

2016.11.18.

Bivalyborjaink születtek!

Kobold a bivaly

Örömmel tudatjuk, hogy bivalyteheneink megkezdték az ellést szamárháti gazdaságunkban. A közelmúltban nyolc dús fekete szőrzetű házi bivaly-bébi jött világra a fajtára jellemző könnyű, emberi segítséget nem igénylő elléssel.
Mivel a bivaly későnérő - négy-öt évesen válik teljesen kifejletté -, a növendék üszőket csak 3 éves koruk után vesszük tenyésztésbe. Természetes pároztatás útján történik a termékenyülés. A vemhesség 310-320 napig tart.
A bivalytehenek teje rendkívül jó minőségű, magas zsírtartalmú, ennek köszönhetően az újszülött bocik gyorsan fejlődnek. Az anyjukról 10 hónapos koruk után választjuk le őket.
Érdekesség, hogy a bivaly kicsinyét Székelyföldön bocsnak nevezik.

A hatalmas igavonó erejéről híres házi bivalynak a 20. század elején Magyarországon még jelentős állománya volt, azonban a tenyészetek száma és a fajta gazdasági jelentősége mára már jócskán megcsappant. Őshonos háziállatfajtánk megmentését az 1999-ben megalakult Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete karolta fel. Tenyésztése jelenleg elsősorban értékes génállományának megőrzése és a kultúrtörténeti emlékőrzés céljából folyik, valamint kiválóan hasznosítható a védett természeti területek vizes élőhelyeinek megőrzésében és rekonstrukciójában. Pásztoroló legeltetéssel jól legeltethető, de a villanypásztort is hamar megtanulja.
A házi bivaly rendkívül kíváncsi jellemmel bír, ezért könnyen szelídíthető és ragaszkodóvá válhat az emberhez, ahogyan ezt a kesznyéteni bemutató gazdaságunk világhírűvé vált, cumin felnevelt borja, Kobold (lásd a képen) példája is jól mutatja.

2016.10.19.

Őszi madárgyűrűző tábor a Tiszalöki Arborétumban

madargyuruzes

A Tiszatáj Közalapítvány támogatásával 2016-ban is megrendezésre kerül az Őszi Vonuláskutató és Gyűrűző Tábor a Tiszalöki Vízierőmű mellett, a TIVIZIG által fenntartott arborétumban. Kuratóriumunk elnöke, Dr. Legány András és a Közalapítvány vezetésének tagja, Vértes Imréné, illetve segítőik évről-évre 4-500 érdeklődőt avatnak be a madárvonulás, a madárgyűrűzés rejtelmeibe.
Az idei tábor október 10-15. között kerül megrendezésre, ahol iskolás és óvodás csoportok, érdeklődő családok ismerkedhetnek meg az átvonuló énekes madarakkal.

2016.10.05.

Gyurgyalagvonulás Szamárháton

gyurgyalagpar

A Tiszatáj Közalapítvány őshonos állatállományának elhelyezésére szolgáló Szamárháti-tanya, és az ezt körbevevő legelők nem számítanak gyurgyalagköltőhelynek. A költési idő befejeztével, augusztus elejétől azonban évről-évre egyre emelkedő létszámban megjelennek itt, szeptemberi közepi elvonulásukig csapataik pruttyogása hallatszik ekkor a mezőn. Egy-egy csapatuk akár 100 pd-ból is állhat. Leginkább a szitakötőkre, lepkékre, bögölyökre vadásznak. A legelő szürke marhákat, házi bivalyokat követve elkapkodják az azokat gyötrő bögölyöket, de gyakran a jószág által felzavart sáskákat, szöcskéket is. Megkapó látvány a hűvös nyár végi, kora őszi reggeleken a tanya közelében várakozó, porfürdőző gyurgyalagok látványa, amelyek a kihajtás után csatlakoznak a gulyához, és afölött-amellett cikázva fogják el a zsákmányukat.
További fotók megtekintése...

2016.09.30.

Fecskehelyzet az országban és nálunk

fecskeink_Szamarhaton

Több helyről halljuk az aggódó jelzéseket, hogy "évről-évre csökken a fecskék száma", "nem jöttek vissza a madaraink". Ami sajnos országos méretekben igaz. Az állatot tartó gazdaságok, különösen a háztáji gazdaságok számának csökkenése, a vándorlási útvonalon leselkedő gyilkos csapdák, a telelő helyeken a mezőgazdasági termelés intenzívvé válása mind-mind ebbe az irányba hatnak. Sajnos gyakori a fészkelő helyül szolgáló épületeken a fészekrakást akadályozó, a madarakat riasztó eszközök elhelyezése, és előfordul a fészkek leverése is, reméljük csak akkor, amikor azokat éppen nem használják lakóik.

Örömmel közöljük, hogy a Tiszatáj Közalapítvány Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben lévő látogatóközpontjában és agrár-környezetgazdálkodási mintagazdaságában az országos trenddel szemben az ott megtelepedett nagy létszámú fecskepopuláció jól érzi magát, és évről-évre nő a fészkelő párok száma! Tovább a teljes cikkhez...

2016.09.02.

A Bajor Madárvédelmi Egyesület elnökének látogatása

Norbert_Schaffer_Kesznyetenben

A Tiszatáj Közalapítvány több mint 20 évvel ezelőtti alapításakor szakmai, módszertani segítséget kapott a Bajor Madárvédelmi Egyesülettől (Landesbund für Vogelschutz in Bayern, LBV). Ennek tagsága jelentős adományokkal is segítette a megalakulása utáni időben a Közalapítvány munkáját.
2016. május 25-26-án dr. Norbert Schäffer, az LBV elnöke látogatást tett nálunk. Megismerkedett az eddig elért eredményeinkkel, és bepillantást nyert az LBV mintájára szervezett „Tavaszlesen” természet-, és hagyományos gazdálkodás ismereti vetélkedő döntőjébe is. Megerősítettük azon szándékunkat, hogy a korábbi együttműködést folytatjuk a bajor testvérszervezettel a bajor és magyar emberek barátságára, és az országaink közötti kiváló szakmai-politikai kapcsolatra alapozva.

2016.05.31.

Idén is részt vettünk a Játék és Egészség Napon

illusztr

A 2016. május 29-én tartott tiszaújvárosi rendezvénynek ebben az évben is a már hagyományossá vált helyszín, a városi strandfürdő adott otthont. A szervezők számos civil szervezet, művészeti csoport és meghívott fellépő által színesített programmal kedveskedtek a gyerekeknek, családoknak.
Közalapítványunk munkatársai íjászattal, mívesen faragott szürkemarhatülök-bemutatóval és -megszólaltatási lehetőséggel, kézműves foglalkozással és érdekes kiadványokkal hozta közelebb a vendégekhez az ősi magyar hagyományokat és védendő természeti értékeinket.
A rendezvényen készült fotók megtekintése...

2016.05.30.

A kesznyéteni Döntővel lezárult az idei "Tavaszlesen" vetélkedő

illusztr

A gyerekek és tanárok körében a korábbi évekből már jól ismert játékvezetőink, Dr. Legány András Bandi bácsi és segítője, Vértes Imréné Piroska néni jóvoltából játékos, vidám hangulatban telt az idei környezetismereti vetélkedősorozatunk Döntője 2016. május 26-án Kesznyétenben a Szamárháti Látogatóközpontban. A bejutott csapatok 11 feladat során mérhették össze tudásukat, valamint az év közben teljesített "Tavasz jelei" című terepi feladatra kapott pontok is beleszámítottak a végeredménybe.
A Tavaszlesen-vándorserleg ismételten a Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskolába vándorolhatott a - tavalyi évhez hasonlóan idén szintén az első helyen végzett - Természetvédők csapat (Lengyel Csaba és Virágh Márk, felkészítő tanáruk: Ragó Tiborné) kimagasló eredménye alapján.
A Döntő feladatainak megoldókulcsa és az eredmények megtalálhatók a Tavaszlesen vetélkedő oldalán. Gratulálunk és természeti élményekben, kellemes nyarat kívánunk minden résztvevő csapatnak!
A Döntőn készült fotók megtekintése...

2016.05.30.

A "Tavaszlesen 2016" vetélkedő legfrissebb hírei

megoldólap-részlet

Elkészültünk az első forduló kiértékelésével, melyben 39 csapat küldte be a megoldásait 13 település iskoláiból. A maximálisan megszerezhető pontszám 553 volt. Idén a tavalyi évhez hasonlóan – az első fordulóban indult csapatok száma alapján – két fordulóból álló megmérettetést rendezünk, így a következő állomás maga a Döntő lesz.

A Döntőt 2016. május 26-án csütörtökön 9:00 órai kezdettel rendezzük meg a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található látogatóközpontunkban (Kesznyéten, Szamárháti-tanya).

További tudnivalók a Tavaszlesen vetélkedő oldalán.

2016.05.05.

IV. Szamárháti Pásztorételfőző Fesztivál

illusztr

A 2016. április 30-án megrendezésre kerülő rendezvény célja a magyar alföldi pusztákhoz kötődő pásztorhagyományok ápolása, ehhez kapcsolódóan főzőverseny keretében a már-már feledésbe merült tradícionális pásztorétkek felelevenítése, megismertetése és továbbadása az újabb generációk számára.
A rendezvényre való belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletek és jelentkezés...

2016.04.17.

Tavaszi Nagytakarítás és Családi Nap a Föld napja alkalmából

illusztr

2016. április 16-án ismét közös tavaszi környezetszépítgetésre, a szabadban töltött családias hangulatú egész napos rendezvényre invitálunk minden kedves érdeklődőt a kesznyéteni Szamárháti Látogatóközpontunkba a magyar néphagyományok felidézéseként, valamint a Föld napjának tiszteletére.
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletek és jelentkezés...

2016.04.02.

Rajzpályázat!

rajzpalyazat

A Tiszatáj Közalapítvány rajzpályázatot hirdet óvodások, általános iskolások, középiskolások számára "Azok a csodálatos állatok" címmel. A részletes kiírás ide kattintva tekinthető meg.

Az alkotásokat postán lehet beküldeni 2016. április 25-ig a Közalapítvány címére (4450 Tiszalök, Rákóczi út 14.)

2016.03.30.

Indul a "Tavaszlesen 2016" környezetismereti vetélkedősorozat

illusztr

Idén kilencedik alkalommal indítjuk útjára többfordulós környezetismereti vetélkedősorozatunkat, melyet a Tiszatáj Közalapítvány működéséhez kapcsolódó térség iskoláiban hirdetünk meg felső tagozatos diákok számára. Az első fordulót jelentő feladatsor, valamint a vetélkedővel kapcsolatos összes tudnivaló elérhető a bal oldalon található Tavaszlesen vetélkedő menüpont alatt.

Izgalmas ismeretekben-gazdagodást kívánunk, hajrá fiúk, lányok!

2016.03.04.
zuzmaras_pokhalo

Békés, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket,
valamint Élményekben, Sikerekben,
és a Természet Csodáinak Megélésében Gazdag Új Esztendőt kívánunk honlapunk látogatóinak!

2015.12.20

Izgalmas élményekkel gazdagodhattak a "Tavaszlesen 2015" vetélkedő legjobbjai

tiszaloki_kirandulas

Idén is vidám hangulatban telt a "Tavaszlesen" nyári tábora, melyre a vetélkedő döntőjén legeredményesebben szereplő tíz csapat nyert meghívást. Az év során feldolgozott témák élő, megtapasztaható formában köszöntek vissza a hét folyamán: a diákok hasznos gyakorlati ismereteket és élményeket szerezhettek a régi hagyományos gazdálkodás, a pásztorkultúra, a természetismeret és a természetvédelem terén. A kirándulások alkalmával felfedezhették a pusztai jellegű füves élőhelyek, a vizes élőhelyek, a középhegységi életközösségek élővilágát és ökológiai rendszerét, ezenkívül érdekességképpen a Bükkhöz kapcsolódó nagy múltú céhes kultúrába is bepillantást nyerhettek.

A változatos programok lehetőséget kínáltak a résztvevőknek többek között arra is, hogy megismerkedhessenek a térség más iskoláiból érkező diákokkkal, próbára tehessék ügyességüket, bátorságukat egy kalandparkban, kitartásukat a hegyvidéki túrán, vagy éppen megmutathassák tehetségüket a felettébb vidám perceket okozó házi ki-mit-tudon.

Az élményeket megörökítő fotók megtekinthetők a Képtárban.

2015.09.01

Amatőr rádiósok létesítettek kapcsolatot a világ számos pontjával a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található látogatóközpontunkból

radioantenna

Nem mindennapi tevékenység helyszínéül szolgált a Szamárháti látogatóközpont 2015. augusztus 10-12. között. A Debreceni Rádiós Sport Egyesület és a Regionális Sportklub Püspökladány lelkes csapata saját készítésű adóvevő-antennáikkal és rádiós állomásukkal települtek ki hozzánk, hogy a World Flora Fauna (WFF) program keretében amatőrrádiós összeköttetéseket létesítsenek a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetből. A program lényege, hogy a résztvevők a természetvédelmet, a környezet megóvásának fontosságát az amatőr rádiózás eszközével propagálják, oly módon, hogy adóvevőikkel nemzeti parkokba, tájvédelmi körzetekbe települnek és e természeti szempontból kiemelt területekről létesítenek összeköttetéseket a világ legkülönbözőbb pontjaival.

A pusztai helyszín rádiós szempontból kiválónak bizonyult, párhuzamosan négy állomást is be tudtak üzemelni. A két nap alatt közel 2000 kapcsolatot sikerült létesíteni a világ rádiósaival hat kontinensről! Olyan elképzelhetetlen távolságban lévő országokkal is meg tudták valósítani az összeköttetést, mint például Brazília, Ausztrália vagy Japán.

Vendégeink beszéd, távíró és digitális üzemmódokat is alkalmaztak, és az általában néhány mondatos kommunikáció során a szokásos beazonosításon kívül minden esetben megemlítésre került a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet is, ezzel is népszerűsítve a hazánk területén található védett természeti területeket és a hozzájuk kapcsolódó különleges élővilágot.

radióadás_közben csoportkép
2015.08.13

A "Játék és Egészség" Gyermek- és Családi Napon jártunk

Játék és Egészség napon

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, a Tiszaszolg 2004 Kft., a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Mentőszolgálat Tiszaújváros, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Derkovits Kulturális Központ közös szervezésében május 31-én megrendezésre került eseményre Közalapítványunk is meghívást kapott mint kiállító szervezet.

A tiszaújvárosi strandfürdőben megvalósított rendezvény jellegéhez igazodva szervezetünk bemutatása mellett sportos-játékos tevékenységekkel színesítettük a programkínálatot. A szürkemarha szarvából készült, mívesen faragott pásztortülkök megszólaltatása, az íjászkodás és a kézműveskedés népszerűnek bizonyult kicsik és nagyok körében egyaránt.
A rendezvényen készült fotók megtekinthetők a Képtárban.

2015.06.03.

A május 28-i döntővel zárult az idei "Tavaszlesen" vetélkedő

az 1. helyezett csapat

A végső megmérettetésen 8 település 17 csapata vett részt. A könnyűnek nem nevezhető feladatsor 11 feladatból állt, valamint beleszámítottuk az eredménybe az év közben megoldott fészekmegfigyelés pontjait is.

Különleges színfolt volt a feladatok sorában a már hagyománnyá vált népdaléneklés: az előre megadott szempontok szerint összegyűjtött népdalok közül egyet-egyet élőben is előadtak a csapatok. A környezethez való viszonyunknak, kultúránknak a népdal, a zene is fontos része, ezért is van helye ennek - az első hallomásra talán kicsit szokatlan - feladatnak az ősi paraszti gazdálkodási hagyományokat is felelevenítő környezetismereti vetélkedőben.

Idén a képen látható Lengyel Csaba és Virágh Márk alkotta mezőnagymihályi "Természetvédők" csapat nyerte el iskolájuk számára a Tavaszlesen-vándorserleget. További részletek, a megoldókulcsok és az eredmények elérhetőek a Tavaszlesen vetélkedő oldalon.

2015.06.02.

Főttek a pászorételek

A Tisza mente pusztáihoz kötődő pásztorhagyományok ápolását, és ehhez kapcsolódóan a tradicionális pásztorételek készítésének felelevenítését és továbbadását célul kitűzve harmadik alkalommal került megrendezésre a Szamárháti Pásztorételfőző Fesztivál a Tiszatáj Közalapítvány kesznyéteni látogatóközpontjában május 16-án.

Voltak, akik már többedik alkalommal izzítottak a bográcsuk alá, de voltak olyanok is, akik idén először neveztek be a különleges főzőversenyre.

A vidám hangulatú rendezvénynek a gyönyörű, nyárias időjárás is kedvezett. Míg készültek a pásztorételek sem maradtunk harapnivaló nélkül: a kemencében sült friss, ropogós kenyerek, sajtoskiflik, túrósbatyuk és kakaóscsigák pillanatok alatt elfogytak.

A csapatok finomabbnál finomabb műveinek pontozása igencsak nehéz feladat elé állította a zsűrit, végül több különdíjat is odaítéltek. Az első helyezettnek járó fődíjat, a szürke marha választott bikaborjút a tiszalöki Marhajók csapat nyerte el, amely egy fenséges szürke marha tokányt készített nokedlivel. A második helyet a szintén tiszalöki Tiszavirág Hagyományőrző és Gasztronómiai Egyesület szürke marha gulyásának, a harmadik helyet pedig az Újvárosi Betyárok cipóban tálalt pusztalevesének ítélték oda. Különdíjjal jutalmazták a tiszavasvári Fele-Más csapatot, az egri Zoltán Pince csapatát, a Tiszaújváros és Térségének Családjaiért Egyesület csapatát, a tiszalúci Laza csapatot, a miskolc-görömbölyi GÖRBE 1 csapatot és Bán Sándort.

Az elkészült finomabbnál finomabb fogások kóstolgatása mellett a rendezvényre ellátogatók megismerkedhettek a Közalapítvány gazdaságában tartott őshonos háziállatfajtákkal, lovaskocsikázás keretében bepillantás nyerhettek a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet természeti értékeibe is, megcsodálhatták a fazekas-, szarufaragó, teknővájó-fafaragó mesterek munkáit, valamint pásztorkodós játékokban és íjászkodásban is kipróbálhatták magukat.

Ezúton is köszönjük Bodnár Mihálynénak, a Görömbölyi Borbarát Hagyományőrző Egyesületnek, a LAC-HÚS Kft.-nek, Lindiné Ágnesnek, Dr. Simon Miklósnak, Sipos Lászlónak, a Szabadtűzi Lovagrendnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesületnek és az egri Zoltán Pincének, hogy felajánlásaikkal, közreműködésükkel tovább emelték az esemény színvonalát.

A rendezvényen készült fotók megtalálhatók a Képtárban.

2015.05.18.

"Tavaszlesen" hírek

Elkészültünk a beérkezett megoldólapok kiértékelésével. A következő forduló a Döntő lesz, melyet 2015. május 28-án rendezünk meg a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet látogatóközpontjában. A megmérettetésre minden iskola legjobb csapata, továbbá az abszolút rangsor szerinti legeredményesebb csapatok kapnak meghívást. Az eredmények és a Döntővel kapcsolatos részletes tudnivalók megtalálhatók a Tavaszlesen vetélkedő oldalán.
Figyelem! A terepi feladat adatlapjainak beküldési határideje: 2015. május 15.!

2015.05.04.

Tavaszi Nagytakarítás és Családi Nap a Föld napja alkalmából

A magyar néphagyományok felidézéseként, valamint a Föld Napjának tiszteletére közös tavaszi környezetszépítgetésre, a szabadban töltött családias hangulatú egész napos rendezvényre invitáltunk minden kedves érdeklődőt Közalapítványunk Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található látogatóközpontjába. A látogatóközpont és környezetének kicsinosítása mellett jutott idő a lovaskocsikázásra, bemutató gazdaságunk állataival való ismerkedésre, íjászatra, kézműveskedésre és a pásztorjátékok kipróbálására is.

A rendezvényen készült fotók megtalálhatók a Képtárban.

2015.04.27.

Javában folyik a "Tavaszlesen" megoldólapok javítása

illusztr

Hamarosan jelentkezünk az első forduló eredményeivel! Addig is, ez a szép idő remek lehetőséget nyújt a csapatoknak a terepi feladat elkészítésére.

2015.04.09.

Elstartolt a "Tavaszlesen 2015" vetélkedő!

illusztr

Immáron nyolcadik alkalommal indítjuk útjára többfordulós környezetismereti vetélkedősorozatunkat, melyet a Közalapítvány működéséhez kapcsolódó térség iskoláiban hirdetünk meg felső tagozatos diákok számára. Az első fordulót jelentő feladatsor, valamint a vetélkedővel kapcsolatos összes tudnivaló elérhető a bal oldalon található Tavaszlesen vetélkedő menüpont alatt.

Izgalmas ismeretekben-gazdagodást kívánunk, hajrá fiúk, lányok!

2015.02.26.

Megújult honlapunk és változtak elérhetőségeink

illusztr

Szeretettel köszöntjük oldalaink olvasóit megújult honlapunkon! Reméljük, örömüket lelik a mind megjelenésében, mind felépítésében újjászületett weboldalunk felfedezésében, amely a http://tiszatajkozalapitvany.hu címen érhető el a továbbiakban.

A domain-váltás miatt elektronikus levelezési címeink is megváltoztak! Elérhetőségeinket megtalálják a Kapcsolat menüpont alatt.

Kellemes böngészést kívánunk!

Pillanatképek nyárról

békakirályfi a kézben

Feltöltésre kerültek a 2014-es Tavaszlesen Tábor képei. A nyári élményeket felidéző fotók elérhetők a Képtárból.

Fotókiállítás megnyitó

A tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ szeretettel meghívja Önt, barátait és ismerőseit Bodnár Mihály "Tisza virágzása" című fotókiállításának megnyitójára, melynek helyszíne a Városi Kiállítóterem (Tiszaújváros, Barcsay tér 2-4.), időpontja: 2014. szeptember 2., kedd, 17:00 óra.

A vendégeket köszönti Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója, a kiállítást megnyitja dr. Müller Alajos hidrobiológus, a Kieli Egyetem nyugalmazott kutatója. Közreműködnek az Énekszó Baráti Kör tagjai, Váradi József szólóénekkel és Slezák István zongorán. A kiállítás szeptember 23-ig látogatható.

Meghívó letöltése

Egy kuvikcsalád szenzációs története

Májusban egy hatfiókás kuvikfészekaljat hoztak be átmeneti madármenhelyünkre, melyet egy megyaszói szarvasmarhatelep tetőfelújítási munkálatai során mentettek meg az ott dolgozók. A fiókákat kéthetes táplálást és megfigyelést követően szakembereink Alsódobszára szállították repatriálásukra való felkészítésük céljából. Ez a helyszín légvonalban körülbelül 2,5 km-re fekszik a fiókák eredeti megtalálási helyétől.
A kicsiny madarak gondozói egy szép napon váratlan dologra lettek figyelmesek: a fiókák elhelyezését szolgáló volier előtt megjelentek maguk a kuvikfiókák szülei - megtalálták "elveszett" fiókáikat! Folyamatosan megfigyelhetőek voltak a volier előtt, illetve táplálékot kezdtek hordani a kicsik részére. Mikor a gyűrűzést követően ki lett nyitva a volier ajtaja (május 31-én), a kuvikszülők cseppet sem zavartatva magukat szorgosan folytatták a kicsik táplálását a már megszokott helyszínen, innentől már emberi gondoskodásra nem is volt szükség.

És itt még nem ér véget a történet! A pár hete Kiscsécsről beérkezett kuvikbébit közel kéthetes madármenhelyi táplálást követően szintén az alsódobszai helyszínen engedték el a kollégák, amelyet a megfigyelések szerint a fent említett kuvikcsalád sikeresen befogadott! A szülők a korban hozzá hasonló fiókáikkal együtt őt is sajátjukként kezdték táplálni.

A gondozók elmondása szerint még most, júliusban is megfigyelhetőek a ház körül a bagolycsalád tagjai, fiatalok és szülők egyaránt.

Elmarad a kézműves tábor

Sajnálattal értesítjük a Szamárháti Természetismereti és Kézműves Tábor iránt érdeklődőket, hogy a tábor a szükséges számú jelentkezés beérkezésének hiányában idén elmarad.

Megértésüket köszönjük, mindenkinek további kellemes nyarat kívánunk!

Bükki természetismereti gyermektábor ajánló

turazas_kozben

A természetet kedvelő fiatalok figyelmébe ajánljuk az Ökológiai Intézet Alapítványnak a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel közösen megrendezésre kerülő természetismereti ifjúsági táborát, amelynek hosszú évek hagyományát követve idén is a Bükk-fennsíkon található Létrás-tető ad otthont. A tábor a természetjáráson alapuló természetismeretet tűzi ki célul - beleértve a barlangok izgalmas világának megismerését is - egy olyan csodálatos helyszínen, mint a vadregényes Bükk-hegység.

A kamasz turnusra (2014. július 7-13., korhatár: 13-18 év) van még néhány szabad hely, aki szívesen részt venne, jelentkezzen mielőbb!

Kedvcsináló fotók a tavalyi táborból...

Részletes tudnivalók és jelentkezés...

Kuvikfióka érkezett az átmeneti madármenhelyünkre

Fészkéből kiesett kuvikfiókát mentett meg egy helyi lakos június 13-án Kiscsécsen. A hölgy a házuktól nem messze az út szélén találta a madarat, amelyre már épp szemet vetettek az arra kóborló kutyák. Munkatársunk a fiókát a közeli madármenhelyre szállította, a madár jelenleg megfigyelés alatt áll.

A kesznyéteni döntőn mérték össze tudásukat a "Tavaszlesők"

2014. június 3-án rendeztük meg "Tavaszlesen 2014" c. környezetismereti vetélkedősorozatunk záró fordulóját. Idén is igyekeztünk izgalmas feladatsort kitalálni a diákoknak, amelyben az előzőekben feldolgozott témákat ismétlő kérdések mellett az év fajaival is foglalkoztunk, valamint a terepi részben madárfészek-felismerés és gyakorlati növényismeret során szerezhettek értékes pontokat a csapatok. A megmérettetésen elért eredmények a "Tavaszlesen" oldalon találhatók.

Főttek a pásztorételek

2014.05.31-én immáron második alkalommal került megrendezésre a Tiszatáj Közalapítvány Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben lévő látogatóközpontjában a Szamárháti Pásztorételfőző Fesztivál. A rendezvény célja a pásztor hagyományok ápolása, emlékezés ezen ősi magyar mesterség művelőire, szerepükre a Magyar Alföld képének kialakításában, és az itt található természetvédelmi értékek megőrzésében.

A viharos szél és hideg ellenére szép számmal jelentek meg fiatalok is a rendezvényen és próbálták ki ügyességüket a nyúlütésben, íjászatban, illetve a karikás ostor használatában. Tudásukat a pásztorélet-ismereti, illetve a természetvédelmi ismereteiket tesztelő totó kitöltésével is lemérhették.
A fődíjat, egy magyar szürke szarvasmarha bika borjút "Sipi kolbász csapata" nyerte el Békéscsabáról. Gratulálunk!

Képek megtekintése...

II. Szamárháti Pásztorételfőző Fesztivál
2014. május 31.

Második alkalommal rendezzük meg Pásztorételfőző Fesztiválunkat a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található látogatóközpontunkban, Szamárháton.

Jelentkezés és részletes információk...

Tavaszlesen hírek

Elkészültünk az első fordulóra beérkezett Megoldólapok javításával. Idén némiképp módosítani kényszerültünk a vetélkedősorozat menetén, ugyanis az első fordulóban indult csapatok száma – vélhetően az oktatási intézmények megváltozott működtetési viszonyai miatt – nem teszi lehetővé, hogy három fordulóból álló megmérettetést rendezzünk, így a következő állomás maga a Döntő lesz.
A Döntőbe minden iskola legjobb csapata, továbbá az abszolút rangsor szerinti legeredményesebb csapatok kapnak meghívást.

A Döntőt 2014. június 3-án kedden, 9:00 órai kezdettel rendezzük meg a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található látogatóközpontunkban.

Tovább a "Tavaszlesen" oldalára...

Tavaszi Nagytakarítás és Családi Nap

A magyar néphagyományok felidézéseként, valamint a Föld Napjának tiszteletére közös tavaszi környezetszépítgetésre, a szabadban töltött családias hangulatú egész napos rendezvényre invitálunk minden kedves érdeklődőt. Tovább...

Köszönjük, Doktor úr!

Dr. Fehér József közel 15 évig volt a Tiszatáj Közalapítvány őshonos állatokból álló tenyészeteinek ellátó állatorvosa.
A 80. életéve felé közeledve úgy döntött, hogy a nagylétszámú tenyészetek esetében felhagy a praktizálással, így a munkakapcsolatunk a végéhez ért. A Közalapítvány vezetése bensőséges ünnepségen búcsúzott tőle, és köszönte meg a munkáját.

Tovább a teljes cikkhez...

Indul a "Tavaszlesen 2014" környezetismereti vetélkedősorozat

Idei évben is elindítjuk immáron hagyománnyá vált háromfordulós vetélkedősorozatunkat, amelyet a Közalapítvány működési területéhez kötődő települések iskoláinak 5.-8. évfolyamos diákjai számára hirdetünk meg.
Részletek a Tavaszlesen oldalán.

Környezeti nevelési csapatépítő tréning

A Tiszavasvári Bölcs Baglyok Szögi Lajos Oktatóközpont és a Tiszatáj Közalapítvány együttműködésének keretében a Közalapítvány Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben lévő látogatóközpontjában csapatépítő tréningen vettek részt az oktatóközpont környezeti neveléssel foglalkozó önkéntes segítői. Ennek keretében terepi programot bonyolítottak a tanösvényen, valamint előadásokat tartottak, illetve hallgattak a környezeti nevelés és a természetvédelem témaköreiben.

Boldog Születésnapot, Piroska néni!

Bensőséges ünnepségre került sor a Tiszavasvári Bölcs Baglyok Szögi Lajos Oktatóközpontban, ahol tanítványai, kollégái, barátai köszöntötték az oktatóközpont egyik alapítóját, Közalapítványunk kuratóriumi felügyelőbizottságának tagját, Vértes Imréné Piroska nénit 80. születésnapja alkalmából. Életének meghatározó része a több évtizede itt végzett munka, amit a kezdetek óta töretlen lelkesedéssel folytat a mai napig, sok-sok gyermeket megismertetve a természet csodáival - közben jó erkölcsre, hazaszeretetre, szüleik, tanáraik megbecsülésére nevelve őket.
Jó egészséget, sok örömöt, önzetlen barátot, csillogó szemű tanítványt kívánunk, Piroska!

Újabb szakaszába lép a bajorországi Kloster Benediktbeuern és a Tiszatáj Közalapítvány közötti együttműködés

A Szaléziánus Rendnek a bajorországi Benediktbeuernben lévő kolostora „Zentrum für Umwelt und Kultur” néven környezeti és kulturális nevelési központot működtet. Ennek tevékenysége nagyfokú hasonlóságot mutat a Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítványéval. A két szervezet évek óta tartó együttműködésének keretében a Közalapítvány kuratóriumi tagjainak egy része és a Közalapítvány védnöke munkalátogatást tettek a kolostorban.

Tovább a teljes cikkhez...

Facebook
Kövess minket!
Honlapunk látogatóinak száma
2011.03.04. óta:
látogatók száma